Mina Utställningar

1996 - Backakonst Malmö
1997 - Kirseberg Malmö, Backakonst
1998 - Studieförbundet i Klippan
1999 - Åhusparken Åhus, Kaffekoppen Åhus
2000 - Bo Bra mässan Kristianstad
2001 - Tingshuset i Degeberga, Schmidts i Åhus, Bo Bra mässan i Kristianstad
2002 - Awa Patent Malmö 2000 - 3 st utställningar Kaffekoppen i Åhus, Danogips Åhus
2003 - Bong Ljungdahl Kristianstad, Casino Cosmopol Malmö, Korsvirket i Åhus
2004 - Korsvirket i Åhus, Konstifiket i Flädie, Konstföreningen i Klippan, Papyrus i Malmö
2005 - Köpmannagatan Åhus, Aouseum Åhus, korsvirket i Åhus, Region Skåne
2006 - Konstrundan Åhus, Korsvirket i Åhus, Aouseum Åhus, Skördefesten Öland samt Torekov
2007 - Korsvirket i Åhus, Skördefesten Öland, Karibakka i Sölvesborg
2008 - Gästigifaren i Åhus, Skördefesten Öland, Ljungbergs Tryckeri i Klippan
2009 - Gästigifaren i Åhus, Rødby Danmark-Sigvardssons Galery, Ratschkegården Åhus
2010 - Gästgifaren i Åhus, Carmel pharma Göteborg, Ratschkegården, Åhus
2011 - Gästgifaren i Åhus, Aouseum Åhus
2012 - Gästgifaren i Åhus , Bromölla Konstförening Bromölla
2013 - Gästgifaren i Åhus, Galleri Hultman Åstorp
2014  utsedd av en jury att delta med 6 tavlor på Biennalen i Verona
2015 CSK Kristianstad, korsvirket Åhus torg
2015 Gamla skola B&B , Sesam, sjukhuset i Lund
2016 Gamla skola B&B Norregårdens Fågelfrö, påskutställning
2017 Gamla skola B&B, Torget 11 Åhus
2018 Gamla skola B&B, Klippans Bibliotek
2019 Gamlaskolan B&B , Torget 11 Åhus

2020 Stenugnsbageriet i Borgeby Bjärred,  biblioteket i Bjärred

2021 Gamla skolan, torget Åhus

2022 Gamla skolan , torget i Åhus samt Svalövs kommun

2023 Gamla skolan , Bromölla konstförening, Torget i Åhus

Samlingsutställningar

1996 - Backakonst Malmö
1998 - Studieförbundet i Klippan 1996 - Backakonst Malmö
2001 - Tingshuset i Degeberga 1997 - Backakonst Malmö, Galleri Schmidt Åhus 1997 - Biblioteket på Kirseberga Malmö
2002 - Galleri Schmidt Åhus 1999 - Åhusparken Åhus, Awa Patent Malmö 2000 - 3 st utställningar Kaffekoppen i Åhus, Danogips Åhus 2001 - Bo Bra mässan i Kristianstad
2003 - Bong Ljungdahl Kristianstad 2003 - Casino Cosmopol Malmö, Korsvirket i Åhus, Korsvirket torget Åhus
2012 Samlingsutställning Aoseum
2017 Torget 11 i Åhus
2018 Torget 11 Åhus
2019 Torget 11 Åhus